"Слога"

From Zrikipedia - zrenjaninska internet-enciklopedija
Jump to navigation Jump to search

"Слога" (пун назив: Радна организација за производњу и промет мидерске робе, трикотаже и конфекције "Слога") је некадашња текстилна фабрика са седиштем у Зрењанину. На свом врхунцу упошљавала је око 2200 радника (претежно жена) и производила текстилну робу која се највећим делом извозила на страно тржиште - у Немачку, Француску, Енглеску, Аустрију, САД, Ирак, Иран, Линију, Совјетски Савез итд.

Оснивање и развој

Почеци "Слоге" везују се за 1946. годину, када је седам кројача из Зрењанина удружило своје машине и у изнајмљеним просторијама у улици Маршала Тита формирало задругу под називом "Слога"[1]. У почетку су израђивали мушка одела по наруџбини. Посао није обезбеђивао довољно прихода, па су кројачи преко зиме огрев доносили од својих кућа. Радило се на застарелим машинама без видног напредовања, али је фирма опстајала. Пошто се није могло живети само на услужном шивењу, почели су да израђују униформе за службена лица, милицију и железничаре. Тај посао се показао као профитабилан, што је омогућило набавку новије опреме и проширивање капацитета, тако да је 1955. године радило око 30 шивача[2].

"Слога" се 1962. године удружила са још две кројачке задруге - "Ревијом" и "Модом", које су се бавиле израдом женске модне одеће (блејзерима, сукљама, ноћним рубљем, стезницима и брусхалтерима). Овај производни асортиман се показао веома атрактивним за тржиште. Удружене задруге задржале су име "Слога" и преселиле у напуштене објекте у улици Жарка Зрењанина. Просторије су прилагодиле својим потребама, набавиле одговарајуће машине из Немачке и знатно прошириле асортиман у програму мидерске робе. Овако реорганизовано предузеће упошљавало је око 60 радника.

Ширење на страна тржишта

"Слога" је након удруживања са "Ревијом" и "Модом" наставила интензивну производњу мидерске робе и већ 1966. године је успоставила прве контакте са тржиштем Западне Немачке. Пошто се показала као поуздан партнер, склопила је и прве уговоре о дугорочној пословно-техничкој сарадњи са најпознатијом немачком фирмом за производњу мидерске робе "Тријумф", која је одмах преузела обуку нових 80 радника у Немачкој. Производња стезника и брусхалтера се наставила, искључиво за тржиште Немачке. Будући да је "Тријумф" био задовољан квалитетом и роковима испоруке, захтевао је проширење капацитета.

Тржишта и кооперанти

Производи из "Слогиних" погона присутни су на југословенском тржишту у свим крајевима земље, а свој производни програм "Слога" је заснивала на техничкој сарадњи и кооперацији са неколико познатих европских фирми. Међу првима су били немачки "Triumph", "Adidas", затим британски "Gossard" и др. Са овим фирмама "Слога" је имала дугогодишњу пословно-техничку сарадњу. Била је једини лиценцирани партнер фирме "Triumph" на југословенском тржишту, а то партнерство је омогућило ексклузивну производњу рубља које је било дефицитарно у понуди домаћих произвођача.

Литература

1. Erne Lazar, Milorad Martinov, Radoslav Pavlović, Tekstilna industrija regiona Srednji Banat u vremenu od kraja 19. veka do početka 21. veka, Zrenjanin 2009.
2.Dragan Stojanović (gl. ur.), Ekonomika. Stručni časopis za samoupravno organizovanje, upravljanje i poslovođenje sistemom udruženog rada. Specijalni prilog: Zrenjanin, b. m., b. g.

Референце

  1. Erne Lazar, Milorad Martinov, Radoslav Pavlović, Tekstilna industrija regiona Srednji Banat u vremenu od kraja 19. veka do početka 21. veka, Zrenjanin 2009, 20
  2. Erne Lazar, Milorad Martinov, Radoslav Pavlović, Tekstilna industrija regiona Srednji Banat u vremenu od kraja 19. veka do početka 21. veka, Zrenjanin 2009, 20