Нестор Димитријевић

From Zrikipedia - zrenjaninska internet-enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
Спомен-биста Нестора Димитријевића у Карађорђевом парку у Зрењанину. Фото: А. Радловачки.

Нестор Димитријевић (Велики Бечкерек, 1782 - 1856) је био угледни великобечкеречки трговац и народни добротвор.


Биографија

Нестор Димитријевић родио се у Великом Бечкереку 14. октобра 1782. године[1]. О његовом раном животу нема пуно података, сем да је имао породичну кућу на месту данашње апотеке "Центар", коју ће касније оставити у наслеђе Српској православној црквеној општини. Бавио се трговином и држао радњу мешовите робе ("шпецерај")[2].

Револуција 1848/49

До Револуције 1848/49. године, Димитријевић је већ изградио репутацију угледног грађанина и трговца у Великом Бечкереку. Након што су српске снаге предвођене Стеваном Книћанином ушле у град 12. јануара 1849. године, Димитријевић се нашао у саставу Српског народног одбора, који је преузео власт у Великом Бечкереку и околини након повлачења мађарских органа власти.

На седници Српског народног одбора, одржаној 16. јануара, Нестор Димитријевић ("Nесторъ Димитрiєвичъ") изабран је за начелника финансијског одељења тог тела[3]. У његов састав ушли су још Максим Евгенијевић (члан), Јован Бубаловић (секретар), Франц Лебановић (помоћник) и Емануил Бачкалић и Данило Петровић (писари)[4].

У својству начелника Финансијског одељења Српског народног одбора, Димитријевић је имао доста деликатну улогу, будући да је одлучивао о новчаним издацима Великог Бечкерека у време када су потраживања војске била велика, а платежне могућности доста ограничене, услед недостатка материјалних средстава. Вероватно стога се и није дуго одржао на том положају - већ 22. јануара био је смењен са тог места по налогу патријарха Јосифа Рајачића (који је у међувремену дошао у Велики Бечкерек и преузео власт над Одбором), претходно успевши да исплати 7500 форинти сребра (од тражених 8000) вођи српских добровољаца Стевану Книћанину[5]. Након тога се спомиње још једном - у записнику Српског народног одбора од 24. јануара 1849, али само као члан тог тела; касније се, по свему судећи, пасивизирао.

"Несторијанум"

Гроб Нестора Димитријевића на Томашевачком гробљу у Зрењанину. Фото: А. Радловачки

Након Револуције, Димитријевић је остао у Великом Бечкереку. Ту је 29. децембра 1855. године (по грегоријанском), односно 10. јануара 1856. по јулијанском календару саставио тестамент, којим је своју кућу оставио Српској православној црквеној општини, и наложио продају своје целокупне покретне и остатка непокретне имовине, с тим да се добијени новац придода његовим папирима од вредности и готовом новцу у износу од ондашњих 6 500 форинти, те да се та сума преда на располагање Управи српских народних фондова, која би основала његову задужбину - "Заведеније Нестора Димтријевића из Великог Бечкерека"[6]. Ова задужбина, која се у каснијем периоду помиње под називом "Несторијанум", имала је за циљ "васпитање јуности (омладине) српске" и није се ни под каквим околностима смела спојити са било којим другим завештањем[7].

Износ стипендија је био следећи:

 • За ученике мале гимназије: 150 форинти.
 • За студенте филозофије и технике: 200 форинти.
 • За правничке и више војничке школе: 250 форинти[8].


По исказу Матице српске, износ стипендија повећан је 1898. године, када је одговарао капиталу од око 150 000 форинти (Матици српској Димитријевић је такође завештао новац, у вредности од 500 форинти)[9]. Из ове задужбине школовало се преко 90 српских студената (не само из Великог Бечкерека, већ и шире). Великобечкеречки стипендисти задужбине Нестора Димитријевића били су: др Јоца Богданов, Иван Богојевић, др Павле Бота, Мита Вуковачки, др Емил Гаврила, Димитрије Деметровић, Бранислав, Душан, Исидор, Младен и Ћирил Димитријевић, Стеван Даконовић, Иван Живковић, Јован Ивковић, др Војислав Исаковић, Милан Јанковић, Паја Крстић, Радивој Лела, Ђорђе и Милан Мандровић, др Павле Мандровић, Светозар Мирч, Иван Михаиловић, Мита Момирски, Никола Николић, Ђорђе Павловић, Данило Панић, Милош Пејић, Ђорђе Петровић, др Светозар Петровић, Никола Попов, Александар и др Борислав Поповић, Манојло Ракић, др Васа Савић, Александар Сандић, др Јован Стајић, др Милош Стакић, Светозар Станковић, Јован Стојић, Младен Таназевић, Рада Цветков и Александар Црњански[10].

Смрт

Нестор Димитријевић преминуо је 3. фебруара 1856. године у Великом Бечкереку и сахрањен је на Томашевачком гробљу. На Крстовдан 1860. године, један од питомаца његове школске задужбине, Александар Сандић, одржао је беседу у част великог добротвора у великобечкеречкој Светоуспенској цркви[11].

После Другог светског рата, Димитријевић је добио и спомен-бисту у Алеји великана у Карађорђевом парку, која је у међувремену ишарана белим ауто-лаком и вандализована одваљивањем табле са биографским подацима о великом добротвору.

Вандализована спомен-биста Нестору Димитријевићу у Карађорђевом парку

Референце

 1. Александар Станојловић (ур.), Петровград, Петровград 1938 (Зрењанин 2004), 168.
 2. Драгољуб Чолић, Познати Зрењанинци (рукопис)
 3. Историјски архив Зрењанин, Ф.3 Велики Бечкерек, град са уређеним Сенатом 1769-1918 (1808-1918), кут. 84, Записници градског савета, Протокол Заседанија одбора великобечкеречког 16-ог јануарија 1849 под председателством господина Евстатија Михаиловича, соседјашчим г. Живоином Смедеревци, Павлу Бубаловичу, Нестору Димитриевичу, Хранимиру Купусаровичу, Максиму Евгениевичу, Антону Перијатлу и Данилу Закичу држаног
 4. Историјски архив Зрењанин, Ф.3 Велики Бечкерек, град са уређеним Сенатом 1769-1918 (1808-1918), кут. 84, Записници градског савета, Протокол Заседанија одбора великобечкеречког 16-ог јануарија 1849 под председателством господина Евстатија Михаиловича, соседјашчим г. Живоином Смедеревци, Павлу Бубаловичу, Нестору Димитриевичу, Хранимиру Купусаровичу, Максиму Евгениевичу, Антону Перијатлу и Данилу Закичу држаног
 5. Историјски архив Зрењанин, Ф.3 Велики Бечкерек, град са уређеним Сенатом (1769-1918), 1808-1918, кут. 84, Записници градског савета, Протокол заседанија местног Одбора В.Бечкеречког под председанијем господина Евстатија Михаиловића као председатеља, у присуствију Началника Данила Закич, Хранимира Купусарович, Игњата Попович, членова Александра Протич, Саве Чокрљан, Арона Стојкович, Владислава Стојкович, Стоиша Славнич, Максе Евгенович и секретара Јове Данкулов 1849 године 22. Јануарија држаног
 6. Александар Станојловић (ур.), Петровград, Петровград 1938 (Зрењанин 2004), 168.
 7. Александар Станојловић (ур.), Петровград, Петровград 1938 (Зрењанин 2004), 168.
 8. Александар Станојловић (ур.), Петровград, Петровград 1938 (Зрењанин 2004), 169.
 9. Александар Станојловић (ур.), Петровград, Петровград 1938 (Зрењанин 2004), 169.
 10. Александар Станојловић (ур.), Петровград, Петровград 1938 (Зрењанин 2004), 169.
 11. Беседа у споменъ покойномъ Нестору Димитриєвићу, добротвору оскудне омладине србске, коя се узучи / говорио о парастосу у Вел-Бечкеречкой Свето-успенской цркви на Крстовьданъ 1860. г. Александаръ Сандићь, О трошку питомаца Несторовы, 1860 (У Бечу : У штампариіи Єрменскога Намастира)