„ЗРЕЊАНИН ЕКСПЛОРАТИВА“

From Zrikipedia - zrenjaninska internet-enciklopedija
Jump to: navigation, search
Печат удружења "Зрењанин Експлоратива"
Зрењанин Експлоратива (скр. Зрекспло) је добровољно удружење историчара посвећено остваривању циљева у области културно-уметничких остварења, изградњи културно-освешћеног грађанског друштва, регионалне и међународне сарадње, неформалне едукације, партиципације и активизма.

Contents

Оснивање

Иницијатива за оснивање удружења "Зрењанин Експлоратива" потекла је у лето 2013. године од групе историчара и студената историје Филозофског факултета у Новом Саду, који су претходно заједно сарађивали на истраживању Меморијалног јеврејског гробља у Зрењанину. Решени да наставе и прошире своју сарадњу, они су у јесен 2013. године одржали оснивачку скупштину и израдили Статут удружења. Документација потребна за регистровање поднета је у октобру 2013. године, а ЗРЕКСПЛО је званично регистрован у Агенцији за привредне регистре 29. октобра 2013. године решењем под бројем БУ 9768/2013, а на основу члана 27. Закона о удружењима и члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Оснивачи ЗРЕКСПЛО-а су: Александар Стефанов, Филип Крчмар, Александар Радловачки и Синиша Оњин.

Циљеви

„Зрекспло“ своје циљеве настоји да оствари подизањем свести о значајним личностима, догађајима и појавама из завичајне историје, локалне, националне и опште историје кроз:

1. Неговање и популаризација завичајне и националне историје и културе.

2. Промоција и афирмација културног наслеђа Зрењанина, Баната и Србије.

3. Проучавањем историје и разменом стручних искуства својих чланова, кроз стручну и академску сарадњу унутар локалне заједнице, Републике Србије, али и на међународном нивоу.

4. Унапређењем сарадње стручних кадрова у различитим интитуцијама од школских и образовних до културних попут музеја, архива и др. ради обогаћивања и подизања квалитета информација јавности о локалној и другим историјама везаним за поднебље у ком живе.

5. Организовањем предавања, трибина, семинара, изложби и сличних културних и туристичких дешавања која ће обогатити културну и туристичку понуду локалне заједнице.

6. Јавним залагањем за очување и обнову културног наслеђа, унапређење слике о локалној историји и знаменитостима и популаризација истих.

7. Прикупљањем и обрадом стучне литературе, објављивањем публикација од струковног и академског значаја кроз штампане и електронске медије, памфлета, флајера и другог рекламног материјала којим се популаризују садржаји који су предмет бављења друштва.

8. Организовање волонтерских акција спремања и обнова културно историјских споменика у складу са законом.

9. Едукација младих и осталих грађана путем предавања, семинара, радионица и сл. у сарадњи са државним и међународним институцијама.

10. Организовање едукативних, тематских и некомерцијалних путовања по земљи и иностранству у складу са Законом.

11. Обављање друге делатности кроз реализовање пројеката и акција у циљу побољшања квалитета културног живота.

Контакт

E-mail адреса:
zrexplo@yahoo.com

Види још

Зрењанин Експлоратива на веб-сајту Агенције за привредне регистре|[1]

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Toolbox