Аладар Јурковић

From Zrikipedia - zrenjaninska internet-enciklopedija
Jump to navigation Jump to search

Аладар Јурковић (мађ. Jurkovics Aladár, Велики Сенмиклуш 1867 - Арко, Италија, 1893) је био новинар и писац.

Биографија

Аладар Јурковић родио се 11. фебруара 1867. године у Великом Сенмиклушу (данашња Румунија)[1]. По завршеној гимназији у Сегедину, преселио се у Будимпешту, где је радио као сарадник неколико новинских листова (Nemzet, Pesti napló, Budapesti újság). У мађарској престоници објавио је 1888. године своју прву новелу – Сирена (A szirén). Неуредан боемски живот који је водио (наводно није вадио цигарете из уста) коштао га је здравља и учинио, према речима З. Калапиша – „да његова болест буде видљива голим оком“[2].

На позив пријатеља Лајоша Брајера, уредника великобечкеречког листа "Торонтал", доселио се у Велики Бечкерек и постао главни сарадник тих новина. У њима је објављивао своје кратке приче (Брачни живот, Женин пољубац), да би од краја фебруара до средине априла 1892. године у 35 наставака објављивао свој роман под називом Смртоносне ране („Regény-csarnok. Halálos sebek. Regény. A „Torontál” számára. Irta: Jurkovics Aladár”), који се након тога појавио и у виду самосталне публикације.

Исте године, у Великом Бечкереку је представљена његова комедија Друга жена[3]. Јурковић је умро крајем идуће године, у Арку у северној Италији, где је отишао на лечење.

Референце

  1. Kalapis Zoltán, Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból, II, Újvidek 2003, 92.
  2. Kalapis Zoltán, Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból, II, Újvidek 2003, 93.
  3. Borovszky Samu, Torontál vármegye, Budapest 1911, 275.