ИПК "Серво Михаљ" (монографија)

From Zrikipedia - zrenjaninska internet-enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
Насловна страна монографије

"IPK SERVO MIHALJ ZRENJANIN 1953-1990" је назив монографије о зрењанинском индустријско-пољопривредном комбинату "Серво Михаљ" из 2011. године. Аутори књиге су Миленко Одавић, др Дане Марјанац, мр Миодраг Зотовић и Душан Радаковић, а издавачи Историјски архив Зрењанин и Новинско-издавачко предузеће (НИП) Зрењанин А. Д.


Настанак књиге

Иницијатива за писање монографије о ИПК "Серво Михаљ" јавила се у пролеће 2008. године, са намером да се "отргне од заборава период од 1944. до 1990. године, као важне историјске деонице привредног живота Зрењанина"[1]. Почетком маја исте године одржан је састанак у Грађанској читаоници на ком је оформљена Радна група за израду пројекта који је добио радни назив "Новија историја привреде Зрењанина", која је бројала 46 чланова подељених у више екипа, од којих је свака имала задатак да обрађује поједине делове сложеног система ИПК "Серво Михаљ"[2]. Координатор Радне групе пројекта био је Душан Радаковић[3]. Група од педесетак сарадника, међу којима су били и бивши радници и руководиоци Комбината, али и аутори других профила (просветни радници, новинари итд.) радила је на прикупљању и обради грађе. Књига је изашла из штампе 2011. године.

Садржај

Predgovor (str. 7)

Uvod (str. 9)

Osnivanje i širenje (str. 13)

Organizacija i upravljanje (str. 13)
Radne organizacije (OUR) članice IPK "Servo Mihalj" (SOUR) Zrenjanin (str. 18)
Bilanski proizvodnje (str. 21)
Finansijski obim proizvodnje (str. 22)
Zemljište (str. 25)
Biljna proizvodnja (str. 26)
Stočarska proizvodnja (str. 37)
Izgradnja novih i proširenje postojećih proizvodnih kapaciteta (str. 51)

Reproceline (str. 55)

Nauka u funkciji razvoja Kombinata (str. 59)
Tehnološko-poljoprivredni institut (str. 59)
Zajedničke funkcije (str. 71)
Planiranje i razvoj (str. 71)
Zajednički nastup u zemlji i inostranstvu (str. 84)
Zajednička finansijska funkcija (str. 91)
Zajednički interesi (str. 98)
Informatika: ERC - Elektronsko računski centar (str. 98)
Energetika: T-TO - Termoelektrana-Toplana (str. 99)
Saobraćaj i transport: SIT (str. 100)
Tehnorad - Fabrika drugih fabrika (str. 102)

Društveni standard (str. 105)

Centar za obrazovanje i kulturu (str. 107)
Sport (str. 110)
Zdravstvena zaštita (str. 111)
Informisanje (str. 113)

Organizacije u sistemu IPK "Servo Mihalj" Zrenjanin (str. 117)

Poljoprivredne organizacije (str. 117)

PD "Zrenjanin" Zrenjanin (str. 117)
POK "Zadrugar" Zrenjanin (str. 122)
Ribarsko gazdinstvo "Ečka" Lukino Selo (str. 125)

Organizacije prehrambene industrije (str. 128)

Fabrika šeđera "Zrenjanin" Zrenjanin (str. 128)
"Dijamant" - industrija ulja Zrenjanin (str. 133)
"Žitoprodukt" Zrenjanin (str. 137)
"IPOK industrija prerađevina od kukuruza Zrenjanin (str. 141)
"BEK" industrija mesa i prerađevina od mesa Zrenjanin (str. 145)
"Begej" fabrika stočne hrane sa kafilerijom Zrenjanin (str. 149)
"Stočar" fabrika za proizvodnju i preradu živine Zrenjanin (str. 153)
"ZIP" industrija piva, alkohola i sirćeta Zrenjanin (str. 155)
"Mlekoprodukt" Zrenjanin (str. 162)

Ostale organizacije (str. 166)

"Jugoremedija" fabrika lekova Zrenjanin (str. 166)
"Luksol" fabrika hemijskih proizvoda Zrenjanin (str. 169)
"Toza" fabrika koža Zrenjanin (str. 172)
"DIZ" fabrika duvana Zrenjanin (str. 174)
"Banat-seme" centar za doradu semena Zrenjanin (str. 178)

Epilog (str. 181)

Prilozi (str. 185)

Literatura (str. 195)

Импресум

Izdavači: Istorijski arhiv Zrenjanin, NIP "Zrenjanin" A. D.
Za izdavače: Nada Boroš, Milan Bjelogrlić
Autori teksta i uredništvo: Milenko Odavić, dr Dane Marjanac, mr Miodrag Zotović, Dušan Radaković

Lektor: Ivan Trifunjagić
Tehnički urednik: Goran Živić
Priprema za štampu: Petar Lazičić
Štamparija: DIGINET PROSTUDIO, Zrenjanin
Tiraž: 300 primeraka

Замерке

Проблематичност оцене историјата некадашњег градског и регионалног индустријско-пољопривредног гиганта условљена је околношћу да су њени аутори и уредници уједно и некадашњи руководиоци или важни чиниоци у развоју – па и пропадању – привредног субјекта који је „главни јунак“ књиге. Њима је на располагању стајало још четрдесетак сарадника-волонтера (бивших радника и руководиоца комбината). Недостатак писане документације (на који је скренута пажња у уводу) и касније оптерећење излагања статистичким подацима и табелама стоје у међусобној противречности, тим пре што су ауторима на располагању били привредни фондови Историјског архива Зрењанин, активног учесника у прикупљању грађе и издавању монографије. Пренаглашен је значај сећања и казивања савременика и актера догађаја, што такође поставља одређене проблеме. Ипак, садржај књиге концепцијски је елегантно уобличен у четири велика поглавља, од којих су свакако прво (Оснивање и ширење, стр. 13-54) и последње (Организације у систему ИПК „Серво Михаљ“ Зрењанин, стр. 117-180) најзначајнија ради стицања опште слике о структури и јачини некадашњег комбината и токовима његовог развитка у вишедеценијском периоду од 1953. до 1990. године. Преостала два (Репроцелине, стр. 55-104; Друштвени стандард, стр. 105-116) илуструју употребу научних достигнућа и њихову улогу у развоју Комбината, те споредне делатности које су пратиле његов рад и из њега произилазиле (угоститељство, спорт, образовање и култура, здравствена заштита итд.).

Референце

  1. Milenko Odavić, Dane Marjanac, Miodrag Zotović, Dušan Radaković (ur.), IPK SERVO MIHALJ ZRENJANIN 1953-1990, Zrenjanin 2011, 7.
  2. Milenko Odavić, Dane Marjanac, Miodrag Zotović, Dušan Radaković (ur.), IPK SERVO MIHALJ ZRENJANIN 1953-1990, Zrenjanin 2011, 7-8.
  3. Milenko Odavić, Dane Marjanac, Miodrag Zotović, Dušan Radaković (ur.), IPK SERVO MIHALJ ZRENJANIN 1953-1990, Zrenjanin 2011, 8.