Инвентар Музеја Торонталске жупаније из 1919. године

From Zrikipedia - zrenjaninska internet-enciklopedija
Jump to navigation Jump to search

Инвентар Музеја Торонталске жупаније из 1919. године представља списак музејских старина које су се затекле у Музеју Торонталске жупаније након Првог светског рата. Списак је начинио жупанијски архивар Живан Јанкахидац, у присуству Александра Поповића, жупанијског подархивара, приликом предаје музејске збирке на старање Богољубу Алексићу, професору великобечкеречке Српске гимназије и каснијем градоначелнику. Документ, који се чува у архиви Торонталске жупаније, публикован је у раду Милана Петрова о Музеју Торонталске жупаније из 1968. године[1].


Садржај Инвентара

Текст Инвентара гласи:


И н в е н т а р

музејских ствари предатих по наредби поджупана Торонталске жупаније Богољубу Алексићу, професору Српске велике гимназије у Великом Бечкереку дана 20. и 21-ог октобра 1919. године у присуству Александра Поповића, жупанијског подархивара.


I соба

-1 сахат са постољем;
-један стари орман са рафовима;
-два зидна дрвена постоља за цвеће;
-један дрвени чивилук са чекмежетима;
-један дрвени ковчег покривен кожом из 1778. год. (Киш Ана);
-1 стари дрвени ковчег са 3 браве;
-1 стара рељеф-слика у гвожђу;
-1 политирани шифоњер са уметнутим орнаментом (eingelegtes ornament);
-1 орман (долап) мрке боје са 4 фијоке, политиран;
-1 орман (долап) са три фијоке с лица су ишаране гранама и лалама, на свакој фијоци су слике у три дела подељене;
-5 дрвених столица – леђа су проста резбарија дрвена;
-1 сто покривен жућкастом кадифом, а уметнути орнаменти од слонове кости;
-1 дрвени ковчег окован гвожђем;
-1 дрвени плуг са колечкама и потпуном опремом;
-2 трлице;
-2 пратљаче;
-1 вито;
-1 оклагија (роља);
-1 нож за сечење сламе;
-6 дугачких гребена;
-4 мала гребена;
-1 мотовило (Сенти Андреј);
-7 масних слика без оквира;
-10 масних слика са оквиром;
-6 слика на стаклету рађених;
-2 слике под стаклетом;
-2 слике ликови Франца Јосифа I у оквиру и 1 Ракоци у оквиру;
-1 заклопац (тигањ);
-1 лонац стари земљани са две ушке;
-1 ископан велики заклопац;
-1 велика кугла (ђуле);
-1 шерпа са заклопцем;
-1 заклопац без ногу;
-1 земљани новији лонац;
-1 бакарни суд за грејање кревета;
-1 пар кожних опанака;
-2 мамутове цеванице;
-11 мамутових мањих зуби;
-1 мамутов зуб велики;
-1 окамењени рог северног јелена (лошо);
-18 комади окамењених костију;
-5 парчади окамењених костију;
-1 камен у облику точка (од жрнала);
-3 камена у облику хлеба;
-4 пиштоља;
-1 мали двоцевни пиштољ;
-1 дрвена справа за калупљење сапуна;
-1 дрвено седло;
-3 руске пушке са бодежима;
-4 једноцевке пушке;
-2 карабина;
-3 флобера;
-1 карабин;
-1 јатаган;
-1 коњичка сабља;
-1 турски јатаган;
-1 руски бодеж;
-1 полутрула ископана сабља (палош);
-3 трагаче са ројтама (источњачке);
-1 „вечити пламен“ (Ewiges Licht);
-1 стара торбица са „М Ж“;
-1 сламњи шешир женски – раденички;
-6 женских капа српских, златом извезених;
-1 женска капа са лопарима;
-7 златом извезених прса, српских;
-2 златом извезена румунска прслука;
-5 женских капа румунских златом извезених;
-5 румунских прса;
-14 шарених тањира;
-1 дрвена кутија за кашике;
-1 учињена мајмунска кожа;
-1 парче коже од дивљег свињчета;
-1 корпица са 7 шараних јаја;
-2 сахата на дувару;
-1 испуњено теле са 2 главе са обе лубање;
-5 картона са ископинама из Тиса Хиђоша;
-1 дрвени орман са стакленим вратима;
-1 справа (вигов) за хватање птица;
-1 картон са ископаним мамузама, потковицама, кљештама;
-1 слика: Magyarországi jogászok;
-1 орман са постољем и 2 фијоке;
-4 немачке преслице;
-1 чекрк;
-1 ражањ на федер;
-2 обичне преслице;
-1 мотовило;
-1 дрвена клупа са леђима;
-2 позлаћена орла;
-1 сандуче за држање оловака „Hardtmunth Kohinor“;
-1 украс – изрезана – котарица цвећа – прилепљена на плишу;
-1 кеса за барут од кости;
-2 клишеа;
-1 тепсија са 13 тањира од цина;
-1 бакарна шерпења са ручком;
-1 бакарна тепсија;
-2 бакарна ведра;
-5 бакарних лонаца;
-2 бакарна легена;
-1 бакарна шерпа (мања) са дршком;
-7 бакарних форми за „куглофе“;
-1 бакарна двострука форма;
-4 бакарна ибрика;
-1 бакарна форма за „куглоф“;
-4 бакарне узенгије;
-1 форма за „куглоф“ од лима;
-2 гвоздене узенгије;
-4 бакарна левка;
-1 ибричић са дугим дршкама;
-4 бакарна свећњака;
-1 бакарна биберњача;
-1 мали свећњак са дршком;
-1 маказе од жуте меди;
-1 шкољка;
-1 бакарна цевка;
-1 бакарна форма за крофне;
-2 лавовске главе са беочузима, од меди;
-један наџак од меди без дршке;
-1 свећњак;
-1 кадионица;
-1 кандило;
-1 тамјан;
-1 заклопац;
-1 цирада;
-1 чекић;
-2 маказа за стрижање оваца;
-1 картон са двоје жвала;
-1 жвале без картона;
-опет 1 маказе за стрижење;
-1 валов;
-1 гвоздена шипка;
-11 косира;
-3 српа;
-1 стругач;
-1 нож;
-1 кључ;
-16 печата;
-1 лонац;
-5 потковица;
-1 путо;
-1 кантар фунташ;
-3 секире;
-1 врх од копља;
-3 кључа;
-1 чивија;
-1 половина од маказа;
-3 каиша;
-1 виле;
-1 дрвена мистрија;
-дугмад и справа за чишћење дугмади;
-1 коленика;
-1 дрвена кашика;
-2 перајице за чешљање вуне (гвоздене);
-1 дрвени циркл;
-1 подбијач за трску;
-2 мала мотовила;
-1 чунак;
-3 аласка прибора за плетење мреже;
-1 сандуче;
-1 стаклени орман;
-1 састављени лонац;
-5 бокала од мајолике;
-9 картона ископнина;
-13 ископаних лончића;
-разне ископнине;
-1 архијерејска палица;
-1 полица из Лублина.

II соба

-3 штита;
-13 копаља;
-5 буздована;
-3 тулумине;
-1 тиква – чутура;
-1 лук са тетивом и 2 стреле;
-2 тоболца;
-2 врха од копља;
-2 мала округла штита;
-2 напрашњака;
-2 дрвене кутлаче;
-1 тиква натегача;
-1 звоно од 1757;
-10 картона са хиђошким ископнинама;
-1 полилеј;
-2 исплетена сламња тањира;
-1 наџак;
-2 руске кнуте;
-2 кожња шешира;
-1 индијанска прегача;
-2 котарчице од трске са заклопцима;
-1 бронзана мала змија;
-1 бакарни велики бокал;
-1 бакарни леген;
-1 бакарна справа за грејање кревета;
-3 гвоздена лонца;
-1 бакарна справа за грејање кревета;
-1 бакарна тепсија са дршком;
-1 бакарни заклопац са дугом дршком;
-3 тикве;
-парчад ископана;
-1 пар плетених папуча;
-6 комада румунских појасева;
-1 пар кожних папуча;
-1 перајица од струне;
-2 коњска репа;
-1 оквир са 6 индијских слика под стаклетом;
-1 оковратник мушки;
-1 наруквица индијска;
-1 доколеница индијс.;
-2 индиј. накита око врата;
-1-1 прегача индиј. за мушке и женске;
-4 пара минђуша из тропских крајева;
-4 доколенице (Strumpfbänder);
-2 низа граната;
-1 почетак сингалејског шешира;
-платно из палминих конаца;
-1 талихемдија из Тибета;
-1 кутија дрвена;
-1 кокус;
-1 лимени свећњак;
-1 дрвена цедка;
-1 натегача;
-1 кашикара;
-1 заклопац са дршком од бакра;
-1 сабља масајска;
-1 пика;
-1 кост од рибе;
-1 лула и 1 камиш;
-1 стругач за кожу;
-1 тоболац за стреле;
-1 плетена корпа египатска;
-1 тиква-суд;
-1 распеће;
-1 стара сода-вода флаша (Libeg Sohn);
-1 фирма апотека (платно);
-6 тикава (3 мале, 3 велике);
-1 медаља (Cultura es Hazaert);
-1 медаља миленијумска;
-3 гвоздена шлема;
-1 шрапнел;
-2 почетне преслице;
-1 дрвена чинија;
-1 суд од пола тикве;
-1 дрво за чување капије;
-1 столичица;
-1 дрвени јастук;
-3 дрвета за чишћење патрона;
-1 врх од џиде;
-1 потковица;
-2 коњске жвале;
-2 брезлетне из бронзаног доба;
-1 заклопац тучан;
-1 тучана шерпа са дршком и 1 заклопац;
-1 састављен лонац;
-1 жрналица за кафу;
-1 пиштољ;
-1 лиман свећњак;
-1 обичан свећњак;
-2 ибрика;
-1 суд за тамјан;
-1 маказе;
-1 натегача од бакра;
-1 јатаган;
-1 котлић од бакра;
-1 покривена корпа (плетена);
-1 лавор од бакра;
-1 локот стари, гвозден, велики;
-1 месингано глачало шустерско;
-1 кључ за кремењаче;
-1 стара секира;
-1 горњи део фунташа, кантара;
-1 парче шлингованог платна;
-1 лампица;
-1 свећњак;
-1 маказе;
-1 стењак;
-1 стругач;
-1 виле;
-1 вретено (влашко) са котуром;
-4 вретена;
-1 коленика;
-бронзане ископине 6 комада у кутији;
-1 чекић;
-4 зубца на виту;
-једне дувалице и 1 четкица;

III соба

-3 испуњена крокодила;
-1 испуњен алигатор;
-2 испуњена велика гуштера;
-2 испуњене велике змије;
-1 испуњена дивља патка;
-3 испуњена мајмуна;
-1 испуњен гем;
-1 носорог-глава;
-1 зебра – глава;
-1 ној – предњи део са главом;
-2 пауна на зиду;
-1 бизон – глава;
-1 хијена – глава;
-1 срна (Muchorani 1907);
-дивокозе са таблицама;
-7 лакосоли 1907;
-East Africa derarif 1907, East Africa Nacouron, East Africa Kubakonif 1907, East Africa Ribikori, East Africa Nandi све до 1907;
-дивље свињче (Svamp Soli 1907);
-рогови са таблицама;
-Assan 1807, Ceylon 1900, India 1897, 2 пара Palastrna 1895, 2 пара India 1897, са насловом B. East Africa: 34 пара из 1905, 47 пари из 1907, 44 пара из 1909;
-1 por Assan 1897;
-1 лењивац са две животиње под њим на дрвету, 2 збирке глава и перја разних птица, 1 са натписом India 1897, а друга Ceylon 1900;
-1 дрво са разним птицама: 35 свега;
-1 дрво са разним птицама: 9 свега;
-1 фламинго;
-1 лубања;
-парчад од судова и костију: (несређене ископине);
-3 пробушена камена;
-1 столица;
-1 пар гребена;
-1 глава од секретара;
-1 тетреб;
-1 цибетка мачка;
-2 фазана;
-1 ждрал са круном;
-2 рибе из сиктиријањена;
-1 марабу;
-2 главе патке;
-1 газела B. East Africa 1909;
-Ceylon 1900 рогови;
-1 носорог без ичега;
-1 пар рогова без ичега.

IV соба

-2 групе слика из тропских предела, свака група по 12 слика под стаклетом;
-57 одликовања (медаља) трговачко-обртничке Коморе Темишварске;
-1 група дечјих играчака од дрвета и 1 група дечких играчака од земље (глине) што су ђаци правили;
-1 орао (испуњен);
-1 фазан;
-3 табле чохом покривене са 3+3+2 зуба ухваћена Br. East Africa 1905;
-3 мање дрвене табле са по 2 зуба ухваћена из 1905. Br. East Africa;
-1 табла дрвена са 2 ухваћена зуба из 1904 Br. East Africa;
-3 табле са по 2 ухваћена зуба без икаквих натписа;
-3 табле са роговима носорога;
-1 Br. East Africa 1907. и 2 Br. East Africa 1909;
-рогови из 1905 Br. East Africa 9 ком. табл.;
-из 1907 Br. East Africa 15 табл. из 1909 Br. East Africa 20 таблица;
-8 таблица Somogy-Szob рогова;
-Somogy-Szob 1906. 3 табле;
-Somogy-Szob 1905 једна;
-1904 Somogy-Szob једна;
-1903 Somogy-Szob 2 табле;
-1902 Somogy-Szob једна;
-1907 Somogy-Szob једна;
-1909 Тепличке 4 таблице;
-1910 тепличке 2 табле;
-1911 тепличке 3 табле;
-Liget једна табла;
-Muntea један комад;
-Valea Mara 1911. један комад;
-2 таблице обе Ceylon 1900;
-једна Nadrag 1902;
-1 дивља мачка Gross 1911;
-2 тетреба из 1905;
-1 пар кожних опанака турских;
-1 бешика дуван-кеса;
-1 дрвена и 1 кашика од костију;
-2 клишеа;
-1 плакат на лиму;
-1 пар гребена;
-1 мрмота Teplicska 1911;
-1 Stossvogel;
-1 Африк. Марка;
-1 тетреб;
-1 гњурац;
-1 водени бик;
-1 тетреб црн Teplicska 1911, 3 главе на три табле (од тетреба);
-1 мали тетреб Teplicska 1905;
-1 лешљарка (Haselhuhu);
-1 јаребица;
-1 глава од срне;
-1 дрвени ридбол Kaviroid 1907;
-1 бик и 1 крава антилопе, Limbra 1907 и Lakosoli 1907;
-1 антилопа River 1911;
-1 антилопа Kibigari 1907;
-1 антилопа B. East Africa;
-1 морски пас Meer Hund 1911;
-4 фоке све из 1911;
-1 глава нилског воденог коња 1911;
-збирка барона Николића из Рудне: 2 топовске пушке, 6 кремењача пушака, 2 кремењаче украшене са нивер. полит.; 1 винчестер репетир пушка; у једном ковчегу: 2 свечане маварске сабље; 1 од челика свечана сабља, 1 сабља без корице са свечаним балчаком; 1 сабља без корица кавалеријска (официрска); 2 флорета; 1 кавалеријска сабља без корица; 6 кремењача; 3 флоберта; 14 пиштоља; 1 Хиршфењер, 2 набијача; 1 коњски подгрудњак; 1 оглав, 1 појас са ројтама (официрски); 4 кутије са потпуним прибором за двобој (1 кутија неотварана, јер нема кључа); 1 сто, округао и политиран; 3 комада ископане урне; један лонац, једна шерпа и 1 ђевђир бакарни.

Вел. Бечкерек 21. октобра 1919.

Живан Јанкахидац
гл. жуп. архивар, као предаваоц

Богољуб Алексић
професор, као примаоц

Александар Поповић
жуп. подархивар

Референце

  1. Милан Петров, Музеј Торонталске жупаније од оснивања до 1918. године, Рад војвођанских музеја 1966-1968, Нови Сад 1968, 201-216.