Липот Менцер

From Zrikipedia - zrenjaninska internet-enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
Липот Менцер

Липот Менцер (мађ. Menczer Lipót, нем. Leopold Menzer, 1835-1921) је био угледни великобечкеречки политичар, привредник, истакнути културни и јавни делатник града у другој половини XIX и почетком XX века. Оснивач, председник и члан низа градских удружења и организација, Менцер се бавио писањем кратких прича које је објављивао на мађарском и немачком језику у локалним листовима Torontál и Gross-Becskereker Wochenblatt. Био је главни благајник Торонталске жупаније, а данас је највише остао упамћен по својим кућама у ужем градском језгру (Менцерова палата у ул. Краља Александра I Карађорђевића 20 и Вила "Филаделфија" у ул. Иве Лоле Рибара 7).

Биографија

Библиографија

1. Ризница великобечкеречких анегдота (мађ. Nagybecskereki anekdotakincs, нем. Nagybecskereker Anekdotenschatz, 1899/1914)
2. Сећања из мог детињства 1848. године (нем. Erinnerungen aus meiner Kindeszeit, 1904)
3. Три шаљиве причице (нем. Drei kleine lustige Geschichten, 1905)
4. Доживљаји депутација (мађ. Esetek a deputációzásokról, 1908)
5. Лазар Хаџић (мађ. Hadzsics Lázár, биографија)