Тивадар Вањек

From Zrikipedia - zrenjaninska internet-enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
Тивадар Вањек

Тивадар Вањек (мађ. Wanyek Tivádár, Велика Кикинда, Аустроугарска монархија, 1910 - Зрењанин 1981) је био истакнути зрењанински сликар и фотограф, оснивач Уметничке колоније Ечка и оснивач и дугогодишњи управник Савремене галерије уметничке колоније Ечка у Зрењанину.

Биографија

Тивадар Вањек се родио 20. септембра 1910. године у Великој Кикинди[1]. Похађао је Уметничку школу у Будимпешти и самостално наставио даље усавршавање. Први пут самостално је излагао 1938. године[2].

Вањек је средином педесетих година прошлог века био један од оснивача Уметничке колоније Ечка и Савремене галерије уметничке колоније Ечка у Зрењанину. Био је иницијатор успостављања братских веза између Зрењанина и Бекешчабе. После двадесет година управљања Уметничком колонијом и Савременом галеријом "Ечка", Вањек је отишао у пензију 1975. године. Том приликом је поклонио општини Зрењанин 88 пејзажа, студија портрета и цртежа насталих у периоду од почетка његовог рада до педесетих година. Поклоњене слике Тивадара Вањека Скупштина општине је уступила Народном музеју у Зрењанину. Однос Народног музеја према поклоњеним сликама регулисан је посебним уговором између Народног музеја и скупштине оптине Зрењанин. Народни музеј Зрењанин отворио је посебну собу у оквиру своје сталне поставке, која је посвећена искључиво Вањековим поклоњеним радовима.

Одлазећи у пензију, Вањек је између осталог изјавио:

... Сматрам да је мој скроман рад израз љубави према Граду и друштву. Као уметник и културни радник развио сам се у овој средини, социјалистичкој заједници која ми је омогућила и моју уметничку афирмацију.

За овај град мене веже све што је најлепше у мом животу; најлепше успомене носим из њега. Ту сам сањао о уметности, која ми је била скоро недохватљива; дуго година још из младости, носио сам то у себи као жељу и сан. Тек од ослобођења пружила ми се прилика да се развијам као уметник и као друштвени радник.

Изложбе

Пенџери пријатељства Тивадара Вањека (1977)

 • Прозор оснивача: Ђокица, Лала, Радотић, Мила, Дин (уље на платну, 67 х 54 cm; cигнирано у доњем десном углу: Wanyek 977).
 • Иванов пенџер (уље на платну, каширано на лестониту, 50 х 40 cm; сигнирано у доњем левом углу: Wanyek 1976).
 • Сипов пенџер (уље на платну, каширано на картону, 30 х 35 cm; сигнирано у доњем десном углу: Wanyek 976).
 • Зоранов пенџер (уље на платну, каширано на лестониту, 50 х 40 cm; није сигнирано).
 • Лукијанов пенџер (уље на платну каширано на картону, 50 х 40 cm; сигнирано у доњем десном углу: Wanyek 976).
 • Беренџијин пенџер (уље на картону, 45 х 38 cm; сигнирано у доњем десном углу: Wanyek 976).
 • Коњовићев пенџер (уље на платну каширано на картону, 43 х 36 cm; сигнирано доле у средини: Wanyek 977).
 • Ачов пенџер (уље на платну каширано на картону 45 х 36 cm; није сигнирано).
 • Дукићев пенџер (уље на платну каширано на картону, 41 х 32 cm; сигнирано доле десно: Wanyek 977).
 • Карлов пенџер (уље на платну каширано на картону, 52 х 42 cm; сигнирано доле десно: Wanyek 977).
 • Раде и Николе Граовца пенџер (уље на платну каширано на лестониту, 50 х 40 cm; сигнирано доле лево: Wanyek 977).
 • Мирјане и Миливоја Николајевића пенџер (уље на платну каширано на лестониту, 50 х 40 cm; сигнирано доле десно: Wanyek 977).
 • Пенџер двеју Мира (уље на платну каширано на картону, 41 х 36 cm; сигнирано доле десно: Wanyek 977).
 • Обен Пасков пенџер (уље на платну каширано на картону, 40 х 34 cm; сигнирано доле десно: Wanyek 977).
 • Кечићев пенџер (уље на платну каширано на картону, 50 х 40 cm; сигнирано доле десно: Wanyek 977).
 • Милунов пенџер (уље на платну каширано на картону, 40 х 32 cm; није сигнирано).
 • Јаснин пенџер (уље на платну каширано на картону, 40 х 32 cm; није сигнирано).
 • Пајин пенџер (уље на платну каширано на картону, 42 х 34 cm; сигнирано доле десно: Wanyek 977).
 • Анкицин и Миланов пенџер (уље на платну каширано на картону, 40 х 35 cm; сигнирано доле десно: Wanyek 977).
 • Нике Јанковића пенџер (уље на платну каширано на картону, 39 х 29 cm; сигнирано доле десно: Wanyek 977).
 • Каћин пенџер
 • Тањин и Александров пенџер
 • Тићин пенџер
 • Стојанов пенџер
 • Сабо Ђерђов пенџер
 • Милетин пенџер
 • Стевин пенџер
 • Тоше Малбашког пенџер
 • Жељков пенџер
 • Пенџер историчара уметности: Вукице, Беле, Ђорђа и Милана
 • Пенџер Моме Стефановића, Банета Богојевића и Миодрага Коларића
 • Пенџер Стевана Дороњског, Мирка Челара и Николе Свирчева
 • Пенџер Светислава Јешића, Душана Радаковића, Војина Ковачевића и Душана Ћука
 • Претседнички пенџер: др Рудолфа Шверера, Николе Лекића, Душана Ћука и Ерне Дамјанова
 • Пенџер мале галерије: Туторов, Ребезови Бировљев
 • Пенџер штампе: Шафер Пал, Аладић Јанош, Гушић Богдан, Хеди Јожеф

Награде и признања

Током вишедеценијске плодне уметничке каријере, Вањек је стекао бројне награде и признања за свој рад. Добио је награду за ликовну уметност Издавачког предузећа "Форум" у Новом Саду 1961. године, Октобарске награде Града Зрењанина (1964) и награде Заједнице културе Зрењанина за 1970. годину[3].

Литература

 • Tihomir Savić, Vanjekov dar, Zrenjanin 1977.
 • Tihomir Savić (ur.), Pendžeri prijateljstva Tivadara Vanjeka, Zrenjanin 1977.
 • Vladimir Mitrović, "Entologija Banata u delima Tivadara Vanjeka", Ulaznica. Časopis za umetnost, kulturu i društvena pitanja, god. IV, br. 18, Zrenjanin, novembar-decembar 1970,55-58.
 • Zdravko Mandić, "Svet Tivadara Wanyeka (iz beleški "Slike i slikari")", Ulaznica. Časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja, god. 1, br. 1, Zrenjanin 1967, 27-30.
 • Dr Miodrag Kolarić-Dušan Ćuk, Tivadar Vanjek, Zrenjanin, april-maj 1962.
 • Tivadar Vanjek, Pendžeri, Beograd 1978.
 • Szilagyi Gabor, Wanyek Tivadar (1910-1981), Subotica 1981.
 • D. S. Sip, Wanyek, Beograd-Zrenjanin 1972.
 • Zdravko Mandić, Tivadar Vanjek, Zrenjanin 20. IX - 4. X 1970.
 • Jasmina Tutorov-Borjanović, Tivadar Vanjek, Zrenjanin 1979.
 • Zdravko Mandić, "Vanjek ili ravničarska poetika", Ulaznica. Časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja, god. VII, br. 34-35, Zrenjanin, juli-oktobar 1973, 104-106.
 • Đorđe Jović, Tivadar Vanjek, Slike 1933-1969, Novi Sad 1969.
 • Jasmina Tutorov, "Izložba Tivadara Vanjeka", Ulaznica. Časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja, god. XIV, br. 75, Zrenjanin 1980, 90-92.

Референце

 1. Tihomir Savić, Vanjekov rad, Zrenjanin 1977, 12.
 2. Tihomir Savić, Vanjekov rad, Zrenjanin 1977, 12.
 3. Tihomir Savić, Vanjekov rad, Zrenjanin 1977, 12.