Тихомир Савић

From Zrikipedia - zrenjaninska internet-enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
Тихомир Савић

Тихомир Савић "Тића" (Ратковићи, 1934 - Зрењанин, 17. јануар 1983) је био активни друштвено-политички радник и културни посленик. Обављао је дужност управника Народног музеја Зрењанин и Историјског архива Зрењанин (1981-1983).

Биографија

Тихомир Савић се родио 1934. године у Ратковићима, у општини Сребреница (БиХ). Родитеље је изгубио у Другом светском рату, па је детињство провео у дечјем дому у Зрењанину. По завршетку гимназије, уписао је Филолошки факултет у Београду, смер књижевност. Још у току студија, поставши као шеснаестогодишњак члан Савеза комуниста Југославије, укључио се у друштвено-политички рад, а по завршетку студија једно време радио је у Савезном одбору Социјалистичког савеза радног народа Југославије. У Зрењанин се вратио 1962. године, када је постављен за заменика секретара Окружног комитета Савеза комуниста за образовање, науку и културу и идејни рад. Обављао је дужност управника Народног музеја Зрењанин, а од 1981. до 1983. године и управника Историјског архива Зрењанин. Смрт га је затекла на дужности председника Секције Окружног комитета Социјалистичког савеза радног народа Војводине за идејни рад, информисање и пропаганду. Преминуо је 17. јануара 1983. године и сахрањен је на Томашевачком гробљу у Зрењанину.

Библиографија

Чланци и ситни прилози

1. „Стари мотив – савремена драма“, Зрењанин 580, год. XI, 2. новембар 1963, 8. (приказ позоришне представе)
2. „Crtež srpskih umetnika 1850-1930“, Spona 17-18, Novi Sad 1977, 118. (приказ изложбе)
3. „Narodni muzej Zrenjanin-Vanjekov dar“, Spona 17-18, Novi Sad 1977, 95-96. (приказ изложбе)
4. „Narodni muzej u Zrenjaninu“, Spona 17-18, Novi Sad 1977, 19-20. (годишњи извештај о раду музеја)
5. „O liku komunista“, Ulaznica. Časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja 58, god. 11, Zrenjanin 1977, 3-6.
6. „O bratstvu-jedinstvu“, Ulaznica. Časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja 60, god. 11, Zrenjanin 1977, 3-7.
7. „O radničkoj klasi“, Ulaznica. Časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja 59, god. 11, Zrenjanin 1977, 3-5.

Монографије, каталози и збирке

1. Ečka: umetnička kolonija, Novi Sad 1965 (изложбени каталог)
2. Lenjin živi: Lenjin o sebi i drugi o Lenjinu, Zrenjanin 1975 (монографија)
3. Vladimir M. Kolarov, Pesme (prir. Tihomir Savić), Zrenjanin 1969. (збирка песама)
4. Milorad Milenković, Tišina govori o ljudima (predgovor: Tihomir Savić), Zrenjanin 1964.
5. Tihomir Savić, Tivadar Vanjek, Vanjekov dar, Zrenjanin 1977 (изложбени каталог)
6. Žarko Zrenjanin: tema za praktički učiteljski ispit (prir. Tihomir Savić), Zrenjanin 1979.

Извори и литература

„Умро Тихомир Савић. На радном месту до последњег дана“, Зрењанин 1569, год. XXXII, 21. јануар 1983, 7.