Торонталска жупанија

From Zrikipedia - zrenjaninska internet-enciklopedija
Jump to navigation Jump to search

Торонталска жупанија је назив за политичко-административну област Краљевине Угарске, која је уз краће и дуже прекиде и повремене промене свог територијалног обима постојала на подручју западног Баната од позног Средњег века до распада Аустроугарске монархије. Њене границе су се у грубим цртама подударале са оним делом Баната који је након Првог светског рата ушао у састав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Седиште Торонталске жупаније било је у Бечеју, Великом Бечкереку и Великом Семиклушу.

Средњовековни период (1326-1552)

Од обнове до Револуције (1779-1849)

Карта Торонталске жупаније из 1799. године

Од друге обнове до краја Првог светског рата (1861-1918)

Списак торонталских великих жупана

1779-1848

1. Кристоф Ницки
2. Ференц Ђери
3. Јанош Баћањ
4. Жигмонд Ловас
5. Петер Балог
6. Јожеф Хертеленди Старији
7. Иштван Ђурки
8. Јожеф Гици
9. Игнац Хертеленди
10. Давид Ђерћанфи
11. Ласло Карачоњи
12. Микша Хертеленди (владин комесар за Торонталску жупанију)

1861-1918

1. Ласло Карачоњи (1861)
2. Петер Палик-Учевни (1861-1864)
3. Стефан Петровић (1864-1865)
4. Ласло Карачоњи (1865-1867, 1867-1869)
5. Мориц Ронаи (1871-1873)
6. Јожеф Хертеленди (1874-1891)
7. Јене Ронаи (1891-1902)
8. Лајош Делиманић (1902-1906)
9. Бела Ботка (1906-1910)
10. Лајош Делиманић (1910-1917)
11. Ђерђ Штојер (1917-1918)
12. Бела Ботка (1918)

Списак торонталских поджупана

Литература

Филип Крчмар, Торонталска жупанија и њено наслеђе, Зрењанин 2016.
Borovszky Samu, Torontál vármegye, Budapest 1912.
Дејан Јакшић, Торонталска жупанија (1779-1849). Каталог одабраних садржаја докумената (1731-1785), Нови Сад 2008.
Олгица Трбојевић, Торонталска жупанија (1779-1849). Каталог одабраних садржаја докумената (1786-1790), Нови Сад 2012.

Референце