Франц Паул Плајц

From Zrikipedia - zrenjaninska internet-enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
Франц Паул Плајц

Франц Паул Плајц (нем. Franz Paul Pleitz; Регенсбург 1805 - Велики Бечкерек, 26. децембар 1884), оснивач прве штампарије у Великом Бечкереку, "отац великобечкеречког штампарства" и вишедеценијски уредник листа Gross-Becskereker Wochenblatt.


Биографија

Франц Паул Плајц рођен је 1805. године у Регенсбургу. У свом родном граду, а касније и у Лајпцигу и Бечу, изучио је штампарски занат. Преселио се 1829. године у Банат, у Темишвар, где је засновао породицу и радио у штампарији Јозефа Бајхела. Добио је 1847. године штампарску привилегију од цара Фердинанда V. Већ наредне – 1848. године - из Плајцове штампарије изашле су књиге: ''Споменици Тамишке жупаније'' Агоштона Барања (Bárány Ágoston, Temes vármegye émleke, Nagy-Becskerek 1848) и ''Даљинар Торонталске жупаније'' Лајоша Мајвалда (Maywald Lájos, A’ Torontál vármegyei állomási helyek távolságát kimutatő jegyzék, Nagy-Becskereken 1848). Револуција 1848/49. године омела је, односно померила почетак издавања првих новина у Великом Бечкереку. Плајц је тек од 4. јануара 1851. почео да уређује и издаје Gross-Becskereker Wochenblatt (Великобечкеречки недељник), најстарији лист на подручју данашње Војводине. Wochenblatt је био први у дугом низу немачких, мађарских и српских новина и часописа који су из ове штампарије излазили до 1918. године и представља прворазредан извор за проучавање завичајне историје Великог Бечкерека. Извештавао је о свим важним догађајима у граду, али и ширем окружењу: писао је о дешавањима у Торонталској жупанији, Банату, комуналној политици Великог Бечкерека, културним збивањима, подизању важних грађевина, раду локалних школа и завода итд. Објављивао је не само немачке, него и мађарске и српске огласе и рекламе. За пуне две деценије, до појаве мађарског недељника ''Torontál'' (1872) који је такође штампала Плајцова штампарија, Wochenblatt ако и није једини, један је од најрелевантнијих извора за дешавања у самом граду. Након Плајцове смрти, уредништво над Wochenblatt-ом и управљање штампаријом преузео је његов син Фердинанд Плајц.

Од осталих публикација које су излазиле из Плајцове штампарије (поред већ поменутог Torontál-a) издвајају се занимљиви листови и часописи најразноврсније провенијенције: од стручних педагошких гласила (Ungarische Schulbote, Ungarische Schulfreund, Torontálmegyei Tanügy), преко штампе посвећене пољопривредној (Südungarische Bauernzeitung), верској (Kerestyen) и културној тематици и забави (Caissa, Szinházi Ujság), до службених листова Торонталске жупаније и сличних гласила. Плајц је 1850. покренуо алманах-забавник Великобечкеречки кућни календар (нем. Gross-Becskereker Hauskalender), а по узору на њега неколико година касније и Српско-народни великобечкеречки календар (1858). Такође је штампао важан документ за историју српског народа у Јужној Угарској: устав Уједињене омладине српске (1868). Плајцова штампарија налазила се у Господској улици бр. 3 (некадашња Herrengasse, данашња Петефијева). Њен оснивач и власник, "отац великобечкеречке штампе", "неуморни борац за друштвени и културни напредак"[1], умро је 26. децембра 1884. године.

Референце

  1. „Nekrolog“, Gross-Becskereker Wochenblatt 52, 27.12.1884, 10.