Category:Завичајна историографија

From Zrikipedia - zrenjaninska internet-enciklopedija
Jump to navigation Jump to search

Категорија "Завичајна историографија" обухвата:

-историографска остварења везана за Велики Бечкерек/Петровград/Зрењанин (завичајне монографије, радове у дневној и стручној периодици, специјалне публикације итд.);

-ауторе историјских радова о граду и околини и њихове биографије;

-локалне установе културе које су у току свог постојања давале замајац завичајној историографији.