Историјски архив Зрењанин

From Zrikipedia - zrenjaninska internet-enciklopedija
Revision as of 20:05, 31 October 2016 by Alexzr88 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Напомена: Чланак је тренутно у изради.

Историјски архив Зрењанин је установа која се бави прикупљањем, сређивањем, обрадом и чувањем архивске грађе и регистратурског материјала на територији пет општина Средњебанатског округа: Зрењанин, Нови Бечеј, Житиште, Сечањ и Нова Црња. Основан је 1. августа 1947. године. Налази се у згради Градске управе Града Зрењанина, на Тргу слободе 10. Вршилац дужности директора је Мирјана Баста.

Историјат

Оснивање. Прве године (1947-1953)

Историјски архив Зрењанин основан је одлуком Главног извршног одбора Аутономне покрајине Војводине од 1. јула 1947. године, са задатком да прикупља, сређује, обрађује и чува архивску грађу и регистратурски материјал настао радом правних лица на подручју Бегејског, Тамишког и Јашатомићког среза, односно пет општина: Зрењанин, Нови Бечеј, Нова Црња, Житиште и Сечањ [1]. За првог управника новооснованог Архива, чији је пун назив тада гласио "Зрењанинско архивско подручје" био је постављен Тимотеј Тима Рајић, предратни јавни бележник у Великом Бечкереку и Петровграду. У првим годинама свог постојања и рада, Архив је делио просторије са градским музејем и Градском народном библиотеком "Жарко Зрењанин" (која је основана отприлике у исто време) у тзв. Јанковићевој кући код Великог моста.

Почетак рада Архива био је обележен тешкоћама везаним за смештај и прикупљање архивске грађе, будући да је уништавање архивалија и важних историјских и других докумената настављено и након завршетка рата. Тима Рајић је интензивно радио на обиласку регистратура и утврђивању архивалија које је требало заштити, упоредо покушавајући да пронађе адекватан простор за њихов смештај, али и стручни кадар који би радио на сређивању и обради грађе. У том циљу он је одржавао живу преписку са Градским народним одбором Зрењанин, Главним извршним одбором Аутономне покрајине Војводине и органима власти на подручју општина у Бегејском, Тамишком и Јашатомићком срезу.

1953-1964

1964-1980

1980-1992

1992-2000

2000-данас

Организациона структура

Организациона структура архива у више наврата је мењана. Данас је Историјски архив Зрењанин подељен на следеће службе и одељења: секретаријат (писарница), рачуноводство, спољну службу, Одељење за сређивање грађе и библиотеку са читаоницом за истраживаче/кориснике. Поред тога, архив у саставу свог депоа има и књиговезницу, а од 2006. године и Изложбени салон у улици Народног фронта бр. 5.

Фондови и збирке

Историјски архив Зрењанин чува око 3 500 дужних метара архивске грађе, разврстане у близу 750 архивских фондова и збирки.

Фондови од изузетног значаја

 • Велики Бечкерек, град са уређеним Сенатом (1769-1918), 1808-1918
 • Окружни суд Петровград (1919-1941), 1919-1952
 • Комисија за ликвидацију аграрне реформе Петровград (1920-1941), 1920-?
 • Полицијска префектура за Банат (1942-1944), 1942-1944
 • Полицијски комесаријат Нови Бечеј (1941-1944), 1941-1944
 • Комисија за ликвидацију аграрне реформе Вршац (1920-1935), 1922-1935
 • Др Емил Гаврила (1861-1933), 1890-1933
 • Окружни суд Бечкерек (1941-1944)

Збирке од изузетног значаја

 • Збирка карата и планова 1752-1992
 • Збирка повеља 1765-1847
 • Збирка "вариа" 1776-1951
 • Збирка завичајног музеја Свети Хуберт, Шарлевил и Солтур (1931-1944), 1797-1997

Издавачка делатност

Часописи

Монографске публикације

 • Борис Павлов, Властелинство Елемир (2003)
 • Šimon Đarmati, A u srcu Banat (2003)
 • Душко Петров Савичин, Чента Леополдова Чента: монографија села до 1941. године (2002)
 • Душко Петров Савичин, Чента-Леополдова-Чента 2: становништво и његово порекло (2004)
 • Душко Петров Савичин, Српски народни покрет 1848/49 (2006)
 • Ferenc Nemet, Istorija štampe u Velikom Bečkereku 1849-1918 (2007)
 • Шимон Ђармати, Тровања у Торку (2008)
 • Feliks Mileker, Istorija varoši Velikog Bečkereka 1333-1918 (2011)
 • IPK "Servo Mihalj" 1953-1990 (2012)

Изложбени каталози

 • Нада Борош - Весна Мајсторовић, Споменик краљу Петру Првом Карађорђевићу у Зрењанину (2005)
 • Гроздана Сантрач - Војислав Цвејић (ур.), Иштван Олдал, великобечкеречки светлописац (2008)
 • Горан Живић (ур.), Драгољуб Чолић, ходочасник кроз историју завичаја (2008)
 • Ибоја Тошков (ур.), Стара дама непролазног сјаја - Градска кућа Зрењанин (2011)
 • Филип Крчмар, Трагом великана: Михајло Пупин у нашем граду (2014)

Изложбени салон

Историјски архив Зрењанин је 2002. године приредио своју прву изложбу и том приликом користио изложбени простор Народног музеја Зрењанин. Од тада је изложбена делатност уврштена у активности Архива, који, међутим, није имао адекватан изложбени простор. Пет година касније (2007), Архив је добио простор у згради у улици Народног фронта бр. 5, у којој се раније налазио фотографски студио Иштвана Олдала.

Ранији називи

 • ЗРЕЊАНИНСКО АРХИВСКО ПОДРУЧЈЕ (1947-1950)
 • АРХИВСКО СРЕДИШТЕ У ЗРЕЊАНИНУ (1950-1951)
 • ГРАДСКА ДРЖАВНА АРХИВА У ЗРЕЊАНИНУ (1951-1955)
 • СРЕСКИ ДРЖАВНИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН (1955-1956)
 • ДРЖАВНИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СРЕЗА ЗРЕЊАНИН (1956-1965)
 • ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН (1965 - до данас)

Списак управника и директора

Занимљивости

Види још

Референце

 1. Верица Николић, Тања Милошевић (прир.), Водич кроз архивске фондове Историјског архива Зрењанин, Зрењанин 2007, 7.